www.shirok-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 24 жовтня 2021 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Широківський район >>
Приймальня
Версія для друку Написати листа

*****

ПЕРЕЛІК
законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють організацію роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

1.Конституція України (стаття 40).

2. Закон України „Про звернення громадян”.

3. Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.

4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

5. Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 «Про внесення змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 630 „Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади.”
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 13.06.2013 № 201-р-13
ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Широківської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Широківської районної державної адміністрації
(далі – Порядок) регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян у приміщенні Широківської райдержадміністрації та за місцем роботи та проживання посадовими особами Широківської районної державної адміністрації.


2. Особистий прийом громадян здійснюється головою райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, згідно із затвердженими графіками.

3. Посадові особи, які здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України „Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

4. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

5. Організація особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації забезпечується працівниками сектору по роботі
зі зверненнями громадян райдержадміністрації.


6. Інформація про Порядок оприлюднюється у районній газеті „Вісник” та на веб-сайті Широківської райдержадміністрації, а також розміщується на І поверсі біля місця розташування громадської приймальні та на ІІ поверсі біля приймальні райдержадміністрації в доступних для вільного огляду місцях.
2. Запис громадян на особистий прийом

1. Прийом громадян головою райдержадміністрації та його заступниками здійснюється за попереднім записом або в день прийому без попереднього запису.
Запис громадян на особистий прийом до посадових осіб райдержадміністрації проводиться працівниками сектору по роботі
зі зверненнями громадян райдержадміністрації.


2. Під час проведення запису у громадянина з’ясовується інформація (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, наявність попередніх звернень), яка вноситься до картки особистого прийому громадян.
Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

3. Після з’ясування питання, з яким звертається громадянин, відповідальний за прийом працівник вказує йому посадову особу,
до компетенції якої належить розгляд його питання, дату й час прийому відповідно до графіка особистого прийому громадян.


4. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, відповідальний за прийом працівник пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи треба звернутися за його вирішенням, надаючи за можливістю допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо).

5. Відповідальні за прийом працівники запитують у заявника документ, що засвідчує його особу.
В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають в родинних відносинах з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

6. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:
6.1. Повторне звернення одного й того ж самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до райдержадміністрації до розгляду та опрацювання й було вирішено ним по суті.

6.2. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням терміну, визначеного статтею 17 Закону України „Про звернення громадян”.

6.3. Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

6.4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

7. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

8. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося посадовими особами райдержадміністрації, проводиться лише у разі, якщо це питання не було вирішено по суті.
Реєстрація таких громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, у картці прийому зазначається ознака надходження „Повторно”.
3. Організація та проведення особистих прийомів громадян

1. Особистий прийом громадян проводиться від імені Широківської районної державної адміністрації у встановлені графіком дні та години.

2. У разі відсутності посадової особи, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом здійснює посадова особа за взаємозамінністю згідно з розподілом функціональних повноважень або інша уповноважена нею посадова особа, про що працівники сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації повідомляють громадян, які прибули на особистий прийом.
У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою він має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідною посадовою особою Широківської районної державної адміністрації.

3. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово.
4. Під час прийому особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, особи, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни з багатодітних сімей, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

5. Питання, з якими звертаються громадяни, за можливістю, вирішуються під час особистих прийомів.

6. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

7. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому не можливо, воно розглядається в порядку, установленому законодавством для письмових звернень.

8. Письмова заява подана громадянином на особистому прийомі розглядається в порядку, установленому законодавством для письмових звернень.

4. Організація та проведення особистих виїзних прийомів громадян

1. Особисті виїзні прийоми громадян за місцем їх роботи та проживання проводяться в установлені графіком дні та години.
Графіки особистих виїзних прийомів громадян затверджуються окремими розпорядженнями голови райдержадміністрації.

2. Особи, які забезпечують підготовку та організацію проведення особистих виїзних прийомів громадян, керуються відповідними пунктами Порядку.

3. Після проведення особистого виїзного прийому картка особистого виїзного прийому та оригінал звернення громадянина передається до сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації для опрацювання.

4. Результати здійснення особистого прийому громадян

1. Копію картки особистого прийому громадян працівники сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації направляють виконавцям відповідно до доручення, наданого під час особистого прийому.

2. Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об’єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень (рішень, резолюцій) та за результатами надають інформацію до сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації, відповідно до встановлених у реєстраційно-контрольній картці термінів.
Відповідно до чинного законодавства не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян із порушенням строків, установлених законодавством.

3. Контроль за виконанням доручень та дотриманням термінів виконання доручень (рішень, резолюцій), наданих під час особистих прийомів, здійснюється першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації. Діловодний контроль - працівниками сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації.

4. Інформацію про хід виконання доручення, наданого на особистому прийомі, протягом встановленого терміну та остаточні висновки за результатами його розгляду (відповіді, рішення тощо) в обов’язковому порядку надаються всіма виконавцями, зазначеними в дорученні, до сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації.
На підставі отриманих матеріалів працівники сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації надають узагальнену відповідь заявнику. Відповідь не надається, якщо заявника було проінформовано про результати розгляду його звернення структурними підрозділами райдержадміністрації безпосередньо та про це надано підтверджуючий документ.
Якщо звернення виконано, працівники сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації знімають реєстраційно-контрольну картку з контролю.

5. Усі матеріали, що були отримані працівниками сектору по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації стосовно розгляду звернення, отриманого на особистому прийомі, формуються у справу.

6. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами та доповненнями).
Керівник апарату райдержадміністрації Л.І.КРИВОМАЗ

Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор


priem.gif